Jump to content
Anonym bruker

Kan noen vaksinere meg med tvang?

Recommended Posts

Anonym bruker

Hva sier du til at produsenten av hpv vaksinen ikke aner om vaksinen i seg selv er kreftfremkallende og at de ikke har forsket på det? Dere som er for hpv vaksinen...

 

Og i tillegg så gr den ingen full beskyttelse for kreft. Lønner det seg da synes dere?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Anonym bruker

Hva sier du til at produsenten av hpv vaksinen ikke aner om vaksinen i seg selv er kreftfremkallende og at de ikke har forsket på det? Dere som er for hpv vaksinen...

 

Og i tillegg så gr den ingen full beskyttelse for kreft. Lønner det seg da synes dere?

 

ingen full beskyttelse mot livmorhalskreft skulle det stå

Share this post


Link to post
Share on other sites
ostepop123

Heh, nei. Til å være så bastant i dine meninger, kan du forbausende lite om forskning, merker jeg..

 

Grovt fortalt foregår det slik: Man gir én gruppe jenter vaksine og én gruppe jente ikke-vaksine, eller placebovaksine. Også følger man disse jentene et visst antall år, f.eks. 5. Når fem år er gått, undersøker man hvor mange som er smittet av den aktuelle sykdommen, her er det HPV-virus, eller man måler antall forstadier til kreft (dvs celleforandringer). Det betinger selvsagt at man undersøker hver enkelt jente. Så sammenligner man: er det flere som er smittet i gruppen som ikke fikk vaksine, eller er det likt i begge grupper, eller det flere som vaksine som er smittet? Dersom man finner at flere i gruppa som IKKE fikk ordentlig vaksine som har fått HPV-virus, så vet man at vaksina sannsynligvis virker.

 

Slik som dette foregår nesten all legemiddelforskning. Når vi kan kjøpe Paracet mot hodepine, er det fordi man har gjort eksakt samme type eksperiment som det over, bare at det er hodepine man har målt, og ikke over så lang tid, selvsagt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ostepop123

Hva sier du til at produsenten av hpv vaksinen ikke aner om vaksinen i seg selv er kreftfremkallende og at de ikke har forsket på det? Dere som er for hpv vaksinen...

 

Og i tillegg så gr den ingen full beskyttelse for kreft. Lønner det seg da synes dere?

 

Er det grunn til å tro at vaksinen er kreftfremkallende?

 

Ingenting gir full beskyttelse mot noe. Hverken bilbelte, sykkelhjelm, p-piller eller vaksiner. Vi bruker det allikevel, fordi vi vet at det virker for de aller fleste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Hva sier du til at produsenten av hpv vaksinen ikke aner om vaksinen i seg selv er kreftfremkallende og at de ikke har forsket på det? Dere som er for hpv vaksinen...

 

Og i tillegg så gr den ingen full beskyttelse for kreft. Lønner det seg da synes dere?

 

Er det grunn til å tro at vaksinen er kreftfremkallende?

 

Ingenting gir full beskyttelse mot noe. Hverken bilbelte, sykkelhjelm, p-piller eller vaksiner. Vi bruker det allikevel, fordi vi vet at det virker for de aller fleste.

 

Når vaksinen inneholder kunstig fremstilt hpv virus sier det seg selv at det BøR forskes på og bevises at det ikke fremkaller kreft. Synes du ikke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Det foreligger ingen dokumentasjon på at HPV-vaksinen reduserer forekomst av kreftformen, kun at det har vist effekt mot forstadier til livmorhalskreft. Det er uklart hvor lenge vaksinen gir beskyttelse og derfor også hvor ofte man trenger påfyll. Dermed er det umulig å fastslå kostnadene, men anslag ligger på 100 - 150 millioner kroner per år. Siden vaksinen ikke virker mot alle HPV-typer assosiert med kreft, er det uklart om andre typer humant papillomvirus tar over. Det er også uklart hvordan HPV-vaksinen reagerer med andre typer vaksiner eller hvordan den reagerer med f.eks. bruk av p-piller. I Norge ønsker man å innføre vaksinen fra 12 års alder i forbindelse med annen barnevaksinering, men forsøkene er utført hos eldre jenter.

 

Viktig å huske på..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Anonym bruker

...at dere gidder......

 

Synes det er inntressant jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ostepop123

Det foreligger ingen dokumentasjon på at HPV-vaksinen reduserer forekomst av kreftformen, kun at det har vist effekt mot forstadier til livmorhalskreft. Det er uklart hvor lenge vaksinen gir beskyttelse og derfor også hvor ofte man trenger påfyll. Dermed er det umulig å fastslå kostnadene, men anslag ligger på 100 - 150 millioner kroner per år. Siden vaksinen ikke virker mot alle HPV-typer assosiert med kreft, er det uklart om andre typer humant papillomvirus tar over. Det er også uklart hvordan HPV-vaksinen reagerer med andre typer vaksiner eller hvordan den reagerer med f.eks. bruk av p-piller. I Norge ønsker man å innføre vaksinen fra 12 års alder i forbindelse med annen barnevaksinering, men forsøkene er utført hos eldre jenter.

 

Viktig å huske på..

 

1) Det stemmer, men det er ingen grunn til å tro at ikke reduksjon av forstadier til kreft reduserer kreft, eller hur?

2) Hvilke kostnader er det du snakker om per år her? Per dags dato vet vi at vaksinen virker i MINST fem år, og det kan se ut som om den varer mye lenger også. Hva er dine kostnader beregnet ut fra?

3) Hvordan mener du andre typer virus skal "ta over"? Mennesker kan da være smittet med flere typer HPV-virus samtidig, slik som det er nå. Hvordan mener du dette vil endre situasjonen? Og en ting til: om vi finner en måte å beskytte oss mot ett virus på, skal vi la være å bruke den fordi den kan tenkes at det vil kommet et annet virus senere? Hva slags logikk er det?

4) Hvorfor i all verden skulle HPV-vaksinen reagere med andre vaksiner eller p-piller? Det er en helt vanlig vaksine som beskytter mot virus, på lik linje med andre vaksiner.

5) Såvidt jeg kan se er de fleste studiene gjort på jenter fra 15-16 år og oppover. Hvorfor skulle en vaksine ha annerledes effekt på 12-åringer enn på 15-åringer? Vi snakker altså om en vanlig vaksine, ikke hormonbehandling eller p-piller?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Loglady

3) Hvordan mener du andre typer virus skal "ta over"? Mennesker kan da være smittet med flere typer HPV-virus samtidig, slik som det er nå. Hvordan mener du dette vil endre situasjonen? Og en ting til: om vi finner en måte å beskytte oss mot ett virus på, skal vi la være å bruke den fordi den kan tenkes at det vil kommet et annet virus senere? Hva slags logikk er det?

 

Ostepop, da. Er du virkelig ikke kjent med begrepet replacement?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ostepop123

3) Hvordan mener du andre typer virus skal "ta over"? Mennesker kan da være smittet med flere typer HPV-virus samtidig, slik som det er nå. Hvordan mener du dette vil endre situasjonen? Og en ting til: om vi finner en måte å beskytte oss mot ett virus på, skal vi la være å bruke den fordi den kan tenkes at det vil kommet et annet virus senere? Hva slags logikk er det?

 

Ostepop, da. Er du virkelig ikke kjent med begrepet replacement?

 

Eh, jo, men jeg tror ikke den anonyme jeg svarte er det, og hun må gjerne komme med en utdypning.

 

Mitt spørsmål er uansett like relevant, og du må gjerne besvare det om du vil: om vi finner en måte å beskytte oss mot ett virus på, skal vi la være å bruke den fordi den kan tenkes at det vil kommet et annet virus senere?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ostepop123

For å presisere: jeg vet hvor replacement-spørsmålet kommer fra, og det er den famøse Charlotte Haug i Tidsskrift for den norske legeforening som har slengt ut dette (og det har hun fått mye motbør for!)

 

Imidlertid forutsetter hennes vakuumteori at de typene HPV-virus man vaksinerer mot på et eller annet vis hindrer infeksjon med andre typer HPV-virus, som derfor kan få blomstre opp. Men såvidt jeg kan se er det ingenting som tyder på at ett HPV-virus hindrer infeksjon med et annet, og dermed holder ikke teorien vann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Loglady

Jeg har ikke lest noe av den famøse Charlotte Haug som du henviser til, men replacement er et kjent begrep i forskerkretser, og selv ikke fhi utelukker at det kan skje i dette tilfellet - selv om de finner det mindre sannsynlig. Saklighet er en grei ting, ellers bikker argumenter over til det blinde, sneversynte og i verste fall fanatiske.

Faktum når det gjelder HPV vaksinen er at det fortsatt gjenstår en god del usikkerhet også både hos forskere og produsenten - og at de som nå får tilbud om vaksinen er med i en pågående forskningsprosess.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Anonym bruker

Heh, nei. Til å være så bastant i dine meninger, kan du forbausende lite om forskning, merker jeg..

 

Grovt fortalt foregår det slik: Man gir én gruppe jenter vaksine og én gruppe jente ikke-vaksine, eller placebovaksine. Også følger man disse jentene et visst antall år, f.eks. 5. Når fem år er gått, undersøker man hvor mange som er smittet av den aktuelle sykdommen, her er det HPV-virus, eller man måler antall forstadier til kreft (dvs celleforandringer). Det betinger selvsagt at man undersøker hver enkelt jente. Så sammenligner man: er det flere som er smittet i gruppen som ikke fikk vaksine, eller er det likt i begge grupper, eller det flere som vaksine som er smittet? Dersom man finner at flere i gruppa som IKKE fikk ordentlig vaksine som har fått HPV-virus, så vet man at vaksina sannsynligvis virker.

 

Slik som dette foregår nesten all legemiddelforskning. Når vi kan kjøpe Paracet mot hodepine, er det fordi man har gjort eksakt samme type eksperiment som det over, bare at det er hodepine man har målt, og ikke over så lang tid, selvsagt.

 

 

or å finne ut om en vaksine (eller et medikament) gir lavere forekomst av kreft, burde man ideelt sett undersøke effekten gjennom en kontrollert, prospektiv studie der man vaksinerte en gruppe og lot være å vaksinere en kontrollgruppe. Det er slik dokumentasjon som vanligvis kreves – ikke minst av Kunnskapssenteret – for å anbefale at man tar i bruk et medikament. Noen slik studie er ikke utført for HPV-vaksinen, og er heller ikke planlagt. Det tar flere tiår fra vaksinen blir gitt til man får svar på om den reduserer forekomsten av kreft, så slike studier har man ikke lagt opp til.

 

I stedet har vaksineprodusentene undersøkt effekten på såkalte surrogatendepunkter, i dette tilfellet immunrespons (altså antistoffdanning), vedvarende HPV-infeksjoner og ulike grader av celleforandringer. Siden de få publiserte studiene på dette feltet har relativt kort oppfølgingstid og man ikke har sikker kunnskap om sammenhengen mellom korttidseffekt på surrogatmarkørene og langtidseffekt av vaksinen, er det vanskelig å trekke bastante konklusjoner.

 

Når man ikke har mulighet til å måle effekten av et tiltak direkte gjennom en kontrollert, prospektiv undersøkelse, er alternativet å konstruere en mest mulig realistisk modell av sykdomsforløpet og beregne virkningen av et tiltak (f.eks. vaksine) ved å gjøre endringer i modellen. Det er dette som gjøres i såkalte kostnad-effekt-analyser, f.eks. den Kunnskapssenteret har gjort for HPV-vaksinen . Det er komplisert å konstruere slike modeller og de er enkle å manipulere ved små endringer i forutsetningene som legges inn. Derfor er det avgjørende at oppbygningen av modellen er helt klar og de nøyaktige forutsetningene eksplisitte for den som skal vurdere analysen. Slik er dessverre ikke Kunnskapssenterets analyse. Man har i stedet valgt å henvise til og basere seg på en teoretisk modell utviklet av Geoff Garnett og medarbeidere (med støtte fra Merck) og en modell utviklet av Elamin Elbasha og medarbeidere (alle ansatt i Merck) . Det er såpass mange uklarheter og usikre forutsetninger at det er vanskelig å se hvordan man så entydig har kunnet konkludere at vaksinen er kostnadseffektiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ostepop123

Du besvarer altså ikke mitt spørsmål (jeg gjentar: om vi finner en måte å beskytte oss mot ett virus på, skal vi la være å bruke den fordi den kan tenkes at det vil kommet et annet virus senere?), men velger å kalle meg blind, sneversynt og fanatisk? I DENNE tråden? Jeg har diskutert med folk som mener Helsedirektoratet er en privat organisasjon, men folk som kaster rundt seg med påstander om "gift" i vaksiner, med folk som ikke forstår at man kan studere effekt av vaksiner over tid, og med folk som ikke forstår at det å være immun mot noe når man er 12 gjør at man kan slippe en sykdom når man er 52, og med folk som mener at kroppen helbreder seg selv, uansett, og med folk som er redde for kjemiske stoffer.

 

Også du kaller MEG sneversynt?

 

Jeg har aldri påstått at noe er 100%, jeg har aldri sagt annet enn at ingenting beskytter fullstendig, jeg har heller aldri underslått at vaksiner har bivirkninger. Men jeg har da også vist til dokumentasjon hele veien, til skikkelige studier og ikke vrøvl fra fritthelsevalg.no.

 

Jeg er selvsagt også enig i at det fortsatt finnes usikkerhetsmomenter i forhold til HPV-vaksinen, og spesielt i forhold til krefttilfeller over tid, og langt viktigere, synes jeg, hva slik vaksinering gjør med bevisstheten til unge jenter om seksuell helse eller seksualitet generelt. Men de innsigelsene som har kommet her inne om HPV-vaksinen, er for meg helt ubegripelige. og mange uten rot i noen form for virkelighet. Det kommer selvsagt til å bli svært spennende å følge med på langtidsdata for HPV-vaksinene, men det betyr ikke at alle unge jenter går rundt som forsøkskaniner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ostepop123

Heh, nei. Til å være så bastant i dine meninger, kan du forbausende lite om forskning, merker jeg..

 

Grovt fortalt foregår det slik: Man gir én gruppe jenter vaksine og én gruppe jente ikke-vaksine, eller placebovaksine. Også følger man disse jentene et visst antall år, f.eks. 5. Når fem år er gått, undersøker man hvor mange som er smittet av den aktuelle sykdommen, her er det HPV-virus, eller man måler antall forstadier til kreft (dvs celleforandringer). Det betinger selvsagt at man undersøker hver enkelt jente. Så sammenligner man: er det flere som er smittet i gruppen som ikke fikk vaksine, eller er det likt i begge grupper, eller det flere som vaksine som er smittet? Dersom man finner at flere i gruppa som IKKE fikk ordentlig vaksine som har fått HPV-virus, så vet man at vaksina sannsynligvis virker.

 

Slik som dette foregår nesten all legemiddelforskning. Når vi kan kjøpe Paracet mot hodepine, er det fordi man har gjort eksakt samme type eksperiment som det over, bare at det er hodepine man har målt, og ikke over så lang tid, selvsagt.

 

 

or å finne ut om en vaksine (eller et medikament) gir lavere forekomst av kreft, burde man ideelt sett undersøke effekten gjennom en kontrollert, prospektiv studie der man vaksinerte en gruppe og lot være å vaksinere en kontrollgruppe. Det er slik dokumentasjon som vanligvis kreves – ikke minst av Kunnskapssenteret – for å anbefale at man tar i bruk et medikament. Noen slik studie er ikke utført for HPV-vaksinen, og er heller ikke planlagt. Det tar flere tiår fra vaksinen blir gitt til man får svar på om den reduserer forekomsten av kreft, så slike studier har man ikke lagt opp til.

 

I stedet har vaksineprodusentene undersøkt effekten på såkalte surrogatendepunkter, i dette tilfellet immunrespons (altså antistoffdanning), vedvarende HPV-infeksjoner og ulike grader av celleforandringer. Siden de få publiserte studiene på dette feltet har relativt kort oppfølgingstid og man ikke har sikker kunnskap om sammenhengen mellom korttidseffekt på surrogatmarkørene og langtidseffekt av vaksinen, er det vanskelig å trekke bastante konklusjoner.

 

Når man ikke har mulighet til å måle effekten av et tiltak direkte gjennom en kontrollert, prospektiv undersøkelse, er alternativet å konstruere en mest mulig realistisk modell av sykdomsforløpet og beregne virkningen av et tiltak (f.eks. vaksine) ved å gjøre endringer i modellen. Det er dette som gjøres i såkalte kostnad-effekt-analyser, f.eks. den Kunnskapssenteret har gjort for HPV-vaksinen . Det er komplisert å konstruere slike modeller og de er enkle å manipulere ved små endringer i forutsetningene som legges inn. Derfor er det avgjørende at oppbygningen av modellen er helt klar og de nøyaktige forutsetningene eksplisitte for den som skal vurdere analysen. Slik er dessverre ikke Kunnskapssenterets analyse. Man har i stedet valgt å henvise til og basere seg på en teoretisk modell utviklet av Geoff Garnett og medarbeidere (med støtte fra Merck) og en modell utviklet av Elamin Elbasha og medarbeidere (alle ansatt i Merck) . Det er såpass mange uklarheter og usikre forutsetninger at det er vanskelig å se hvordan man så entydig har kunnet konkludere at vaksinen er kostnadseffektiv.

 

Kjære anonym,

 

du burde vurdere å oppgi kilde for ting du ikke skriver selv. Uansett er rapporten det refereres til fra Kunnskapssenteret fra 2007/08. Siden den gang har det kommet mange nye studier, også studier med nokså lang oppfølgingstid. Om du er interessert, er denne oversikten fin å starte med. http://www.biomedcen...-2334-11-13.pdf

Edited by ostepop123

Share this post


Link to post
Share on other sites
Loglady

Du besvarer altså ikke mitt spørsmål (jeg gjentar: om vi finner en måte å beskytte oss mot ett virus på, skal vi la være å bruke den fordi den kan tenkes at det vil kommet et annet virus senere?), men velger å kalle meg blind, sneversynt og fanatisk? I DENNE tråden? Jeg har diskutert med folk som mener Helsedirektoratet er en privat organisasjon, men folk som kaster rundt seg med påstander om "gift" i vaksiner, med folk som ikke forstår at man kan studere effekt av vaksiner over tid, og med folk som ikke forstår at det å være immun mot noe når man er 12 gjør at man kan slippe en sykdom når man er 52, og med folk som mener at kroppen helbreder seg selv, uansett, og med folk som er redde for kjemiske stoffer.

 

Også du kaller MEG sneversynt?

 

Jeg har aldri påstått at noe er 100%, jeg har aldri sagt annet enn at ingenting beskytter fullstendig, jeg har heller aldri underslått at vaksiner har bivirkninger. Men jeg har da også vist til dokumentasjon hele veien, til skikkelige studier og ikke vrøvl fra fritthelsevalg.no.

 

Jeg er selvsagt også enig i at det fortsatt finnes usikkerhetsmomenter i forhold til HPV-vaksinen, og spesielt i forhold til krefttilfeller over tid, og langt viktigere, synes jeg, hva slik vaksinering gjør med bevisstheten til unge jenter om seksuell helse eller seksualitet generelt. Men de innsigelsene som har kommet her inne om HPV-vaksinen, er for meg helt ubegripelige. og mange uten rot i noen form for virkelighet. Det kommer selvsagt til å bli svært spennende å følge med på langtidsdata for HPV-vaksinene, men det betyr ikke at alle unge jenter går rundt som forsøkskaniner.

 

Hvorfor skal jeg besvare spørsmålet ditt? Det var ikke meg du opprinnelig stilte det til, og jeg hadde heller ingen annen agenda enn å spørre om du ikke kjente til replacementbegrepet.

Du har argumentert relativt saklig hittil, men når du elegant feier bort det faktum at selv fhi ikke kan utelukke replacement i dette tilfellet, syntes jeg det var på sin plass å nyansere.

Jeg har verken kalt deg sneversynt eller fanatisk (det forundrer meg at du ikke er bedre på argumentasjonsanalyse her) - jeg har gjort deg oppmerksom på at manglende nyansering, eller saklighet, i verstefall kan føre til blind, sneversynt og i verste fall fanatisk argumentasjon.

Når du ellers har holdt grei standard i argumentasjonen din, forventer jeg seriøsitet av deg, og seriøsitet kjennetegnes av evnen til å være nyansert framfor bastant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Dere som er så ekstremt for vaksiner, hva hvis deres barn hadde fått de alvorlige bivirkningene. Ville dere da ha fortsatte og ta vaksinene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pashla

Dere som er så ekstremt for vaksiner, hva hvis deres barn hadde fått de alvorlige bivirkningene. Ville dere da ha fortsatte og ta vaksinene?

Hva om ditt barn hadde fått "bivirkningene" (ettersykdommene) som kan følge etter f eks meslinger? Ville du angret da?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Dere som er så ekstremt for vaksiner, hva hvis deres barn hadde fått de alvorlige bivirkningene. Ville dere da ha fortsatte og ta vaksinene?

Hva om ditt barn hadde fått "bivirkningene" (ettersykdommene) som kan følge etter f eks meslinger? Ville du angret da?

 

Takk for saklig svar.

En ettersykdom av en sykdom man får en gang, i tillegg av en sykdom som man kan få selv om man er vaksinert. Er noe man ikke kan for eller forhindre når sykdommen slår inn. (Husker informasjonen om mmr vaksinen vi skulle ta på skolen, vi kunne få alle sykdommene på en gang eller hver for seg.)

 

Hadde nok ikke angret for det er ikke noe man kan gjøre med det, men hadde nok vurdert vaksiner igjen. Men vi har problemet med at vi tåler de ekstremt dårlig.

 

Men gjerne svar på spørsmålet mitt

Share this post


Link to post
Share on other sites
ostepop123

Du besvarer altså ikke mitt spørsmål (jeg gjentar: om vi finner en måte å beskytte oss mot ett virus på, skal vi la være å bruke den fordi den kan tenkes at det vil kommet et annet virus senere?), men velger å kalle meg blind, sneversynt og fanatisk? I DENNE tråden? Jeg har diskutert med folk som mener Helsedirektoratet er en privat organisasjon, men folk som kaster rundt seg med påstander om "gift" i vaksiner, med folk som ikke forstår at man kan studere effekt av vaksiner over tid, og med folk som ikke forstår at det å være immun mot noe når man er 12 gjør at man kan slippe en sykdom når man er 52, og med folk som mener at kroppen helbreder seg selv, uansett, og med folk som er redde for kjemiske stoffer.

 

Også du kaller MEG sneversynt?

 

Jeg har aldri påstått at noe er 100%, jeg har aldri sagt annet enn at ingenting beskytter fullstendig, jeg har heller aldri underslått at vaksiner har bivirkninger. Men jeg har da også vist til dokumentasjon hele veien, til skikkelige studier og ikke vrøvl fra fritthelsevalg.no.

 

Jeg er selvsagt også enig i at det fortsatt finnes usikkerhetsmomenter i forhold til HPV-vaksinen, og spesielt i forhold til krefttilfeller over tid, og langt viktigere, synes jeg, hva slik vaksinering gjør med bevisstheten til unge jenter om seksuell helse eller seksualitet generelt. Men de innsigelsene som har kommet her inne om HPV-vaksinen, er for meg helt ubegripelige. og mange uten rot i noen form for virkelighet. Det kommer selvsagt til å bli svært spennende å følge med på langtidsdata for HPV-vaksinene, men det betyr ikke at alle unge jenter går rundt som forsøkskaniner.

 

Hvorfor skal jeg besvare spørsmålet ditt? Det var ikke meg du opprinnelig stilte det til, og jeg hadde heller ingen annen agenda enn å spørre om du ikke kjente til replacementbegrepet.

Du har argumentert relativt saklig hittil, men når du elegant feier bort det faktum at selv fhi ikke kan utelukke replacement i dette tilfellet, syntes jeg det var på sin plass å nyansere.

Jeg har verken kalt deg sneversynt eller fanatisk (det forundrer meg at du ikke er bedre på argumentasjonsanalyse her) - jeg har gjort deg oppmerksom på at manglende nyansering, eller saklighet, i verstefall kan føre til blind, sneversynt og i verste fall fanatisk argumentasjon.

Når du ellers har holdt grei standard i argumentasjonen din, forventer jeg seriøsitet av deg, og seriøsitet kjennetegnes av evnen til å være nyansert framfor bastant.

 

Nei, det kom altså i en sammenheng, dette spørsmålet jeg lurte på om anonym eller du kunne svare på, fordi jeg mener det er et hypotetisk og lite relevant argument.

 

Jeg har ikke feiet bort FHI i denne saken, jeg aner ikke hva de mener om HPV replacement, jeg har imidlertid fulgt debatten rundt Charlotte Haugs artikkel i New Scientist på temaet, som tidligere beskrevet.

 

Jeg misforstod deg imidlertid da jeg trodde du kalte meg sneversynt, jeg leste inn et "dine" i setningen, mellom "bikker" og "argumenter", så dette har altså ingenting med argumentasjonsanalyse å gjøre.

 

"Grei" standard, javel. Du får jobbe med dine egne nyanser. Om jeg ikke husker feil var det du som påstod at det er "vitenskapelig bevist" at svineinfluensavaksinen forårsaket narkolepsi. Om du er så inneforstått med medisinsk forskning som du liker å gi inntrykk av, så burde du vite bedre enn å påstå noe slikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cat.68

Dere som er så ekstremt for vaksiner, hva hvis deres barn hadde fått de alvorlige bivirkningene. Ville dere da ha fortsatte og ta vaksinene?

 

Nei det trur jeg ikke. Ikke med mindre det fantes tungtveiende grunner til at sykdommene ville være farligere en bivirkningene. Jeg trur ikke heller at de som er for vaksinering mener at de enkelt tilfellene som reagerer negativt, eller ikke tåler vaksiner skal eller bør ta dem. Men det er ikke majoriteten av befolkningen som gjør det tross alt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Stivkrampe er en alvorlig sykdom. Hvis vi ikke vaksinerte ville skadene i samfunnet bli betydelige. Mellom 10 og 90 prosent dør av denne sykdommen slik den rammer i dag. Dødeligheten er størst hos barn og eldre. Dødeligheten øker hvis du har fått mange bakterier i deg, og hvis det går kort tid fra såret oppstod til du utvikler symptomer. Ubehandlet vil rundt 50 prosent dø av et naturlig sykdomsforløp av infeksjonen.

Komplikasjoner knyttet til stivkrampe:

 • Luftveier:
  • atelektase (lufttomt og sammenfalt lungevev)
  • lungebetennelse
  • omfattende sekret i munn og øvre del av luftveiene
  • aspirasjon av sekret, det vil si sekret som suges fra halsen og ned i lungene

  [*]Hjerte- og karsystemet;

  • takykardi (høy puls)
  • svette
  • alvorlig og vedvarende lavt blodtrykk (hypotensjon)

  [*]Skjelettet:

  • brudd, vanligvis i ryggen, på grunn av de kraftige krampene.

Og samvittigheten din ville vært gullren om dette skulle skje med en av ungene dine?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Stivkrampe er en alvorlig sykdom. Hvis vi ikke vaksinerte ville skadene i samfunnet bli betydelige. Mellom 10 og 90 prosent dør av denne sykdommen slik den rammer i dag. Dødeligheten er størst hos barn og eldre. Dødeligheten øker hvis du har fått mange bakterier i deg, og hvis det går kort tid fra såret oppstod til du utvikler symptomer. Ubehandlet vil rundt 50 prosent dø av et naturlig sykdomsforløp av infeksjonen.

Komplikasjoner knyttet til stivkrampe:

 • Luftveier:
  • atelektase (lufttomt og sammenfalt lungevev)
  • lungebetennelse
  • omfattende sekret i munn og øvre del av luftveiene
  • aspirasjon av sekret, det vil si sekret som suges fra halsen og ned i lungene

  [*]Hjerte- og karsystemet;

  • takykardi (høy puls)
  • svette
  • alvorlig og vedvarende lavt blodtrykk (hypotensjon)

  [*]Skjelettet:

  • brudd, vanligvis i ryggen, på grunn av de kraftige krampene.

Og samvittigheten din ville vært gullren om dette skulle skje med en av ungene dine?

 

Ved skader som har en 100 dels sjanse at man får stivkrampe av, setter legen vaksine, dette selv om man er vaksinert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cat.68

Stivkrampe er en alvorlig sykdom. Hvis vi ikke vaksinerte ville skadene i samfunnet bli betydelige. Mellom 10 og 90 prosent dør av denne sykdommen slik den rammer i dag. Dødeligheten er størst hos barn og eldre. Dødeligheten øker hvis du har fått mange bakterier i deg, og hvis det går kort tid fra såret oppstod til du utvikler symptomer. Ubehandlet vil rundt 50 prosent dø av et naturlig sykdomsforløp av infeksjonen.

Komplikasjoner knyttet til stivkrampe:

 • Luftveier:
  • atelektase (lufttomt og sammenfalt lungevev)
  • lungebetennelse
  • omfattende sekret i munn og øvre del av luftveiene
  • aspirasjon av sekret, det vil si sekret som suges fra halsen og ned i lungene

  [*]Hjerte- og karsystemet;

  • takykardi (høy puls)
  • svette
  • alvorlig og vedvarende lavt blodtrykk (hypotensjon)

  [*]Skjelettet:

  • brudd, vanligvis i ryggen, på grunn av de kraftige krampene.

Og samvittigheten din ville vært gullren om dette skulle skje med en av ungene dine?

 

Ved skader som har en 100 dels sjanse at man får stivkrampe av, setter legen vaksine, dette selv om man er vaksinert.

 

Jeg hadde ikke hatt dårlig samvittighet. Fordi man kan kun handle ut fra hvilken sannsynlighet som er størst. Sjansen for å få en av disse bivirkingene er mye mye mindre en at barnet dør av en utviklet blodforgifting. Jeg har heller et barn som brekker ryggen i værste fall pga kramper, en at barnet dør og jeg må begrave det fordi jeg ikke giddet å beskytte det med det jeg kan.Når man leser bivirkingslisten til legemidler så må man huske på at ALLE absolutt ALLE alvorlige bivirkinger er ramset opp. Dvs At hvis 1 eneste person har brukket ryggen pga av kramper, så Må det stå på pakkingsvedlegget. Leser du bivirkingslisten til paracet, ser den nesten verre ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Artikler fra forsiden

×
×
 • Create New...