Jump to content
Anonym bruker

IS-barna

Recommended Posts

Anonym bruker

Jeg synes det er veldog banslelig å blo enig med meg selv om hva som er riktig å gjøre med barna til norske IS-medlemmer. 

De som har norsk statsborgerskap synes jeg det er greit med. De må få komme til Norge om de (eller detes foreldre) ønsker det. Uten skikkelige forsikkringer vil jo det bli dyrt, men for dem synes jeg staten bør legge ut og la foreldrene betale ned over tid hvis de ikke jar midlene i dag.

De som ikke har valgt å gi barna sine norsk statsborgerskap derimot mener jeg må klare seg selv. Jeg er selv gift med en utlending. Han har beholdt sitt statsborgerskap, men barna er norske. Det er et valg vi har tatt. Vi kan ikke forvente at hans hjemland kommer og tar ansvar for dem, selv om faren kommer derfra. Valg av statsborgersksap er en seriøs greie, ikke noe man bør ta lett på.

Anonymkode: fcffc...ede

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Anonym bruker

Disse barna bør bli tatt hånd om helt uavhengig av foreldrene og statsborgerskap. En dugnad hvor alle involverte land bør bistå og bidra.

Anonymkode: efe2c...0a1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Alle is barna har norske statsborgerskap, det fikk de automatisk siden den ene forelderen er norsk

Anonymkode: a0d6a...6c2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
32 minutter siden, Anonym bruker skrev:

Disse barna bør bli tatt hånd om helt uavhengig av foreldrene og statsborgerskap. En dugnad hvor alle involverte land bør bistå og bidra.

Anonymkode: efe2c...0a1

Ja, det er jeg på et vis enig i, men da dreoer det seg om aøle barn, uavheninge av om de har foreldre fra Norge, Syria eller Afganistan.

Anonymkode: fcffc...ede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
21 minutter siden, Anonym bruker skrev:

Alle is barna har norske statsborgerskap, det fikk de automatisk siden den ene forelderen er norsk

Anonymkode: a0d6a...6c2

Sikker?

Det er i tilfelle en regel jeg mener bør endres. Hvis det er slik med alld statsborgerskap kan vi jo ende opp med unger som har rettigheter i mange land.

Jeg synes ikke noen bør ha rett til mer enn et statsborgerskap, men det blir jo en annen diskusjon.

Anonymkode: fcffc...ede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Selvfølgelig skal norske, uskyldige statsborgere få komme hjem. Jeg forstår ikke at det er en diskusjon en gang. 

Dessverre bruker vi altfor mye energi på å diskutere dette. Det går på bekostning av det som egentlig burde vært debatten: hvordan skal vi, som samfunn, ivareta barn som har vært utsatt for alt fra hjernevasking til traumer? Jeg har godt innblikk i vanskeligstilte barn og vet at de får altfor lite hjelp. Det går ut over dem selv, menneskene rundt dem og samfunnet generelt. Her gjør vi en for dårlig jobb, det kommer vi til å angre på!

Anonymkode: 165ca...a5f

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Anonym bruker

 Jeg er dessverre kynisk og kald i denne sammenhengen, er venner med folk fra Syria som har kommet hit som flyktninger  og ser hva de har tapt i sin flukt. La barna til de som frivillig reiste ned  bli der sammen  med mor eller far.  Foreldrene valgte selv å reise dit og har ingen ting å hente her. Vi kan heller hjelpe flere familier som trenger det enn familier som angrer. 

Anonymkode: 9ee01...719

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Man kan faktisk sammenlikne situasjonen med etterkrigstidens tyskerbarn. Nå, når vi har ting på avstand, er folk flest enige i at disse barna fikk en urettferdig og hard skjebne med tanke på at de tross alt var uskyldige i sin situasjon. Kanskje vi burde lære av historien denne gangen og ikke gi IS-barna samme skjebne?

Anonymkode: e1633...4d2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Alle barn i den forferdelige leiren skal hjelpes. Vi ser bare bilder av barn noen interesserer seg om. Tenk om de stakkars små som har ingen, absolutt ingen. Ikke et helt land som tenker om den skal hjelpe barnet eller ikke. I den leiren er forferdelige forhold. Det er snakk om små barn som først og fremst trenger mat, helsehjelp og klær, som har vært gjennom den forferdelige krigen, som har ikke valgt å bli født av dumme foreldre. 

Så har du de barna som har foreldre fra Europa og som automatisk har rett på statsborgerskap dr det landet og som juridisk må hjelpes ut av det området. Om de er foreldreløse skal de tas tilbake. Om de dumme foreldrene er i livet, skal de tas tilbake (foreldrene rett i fengsel). 

Uansett barna er uskyldige. 

Anonymkode: 571a1...059

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
1 time siden, Anonym bruker skrev:

Sikker?

Det er i tilfelle en regel jeg mener bør endres. Hvis det er slik med alld statsborgerskap kan vi jo ende opp med unger som har rettigheter i mange land.

Jeg synes ikke noen bør ha rett til mer enn et statsborgerskap, men det blir jo en annen diskusjon.

Anonymkode: fcffc...ede

Ja, er sikker.

https://www.udi.no/ord-og-begreper/norsk-ved-fodsel/#link-534

"Hvis du er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, ble du automatisk norsk statsborger da du ble født. Dette gjelder uansett om du ble født i Norge eller i utlandet, og uansett om foreldrene dine var gift eller ikke. "

Anonymkode: a0d6a...6c2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
19 minutter siden, Anonym bruker skrev:

Ja, er sikker.

https://www.udi.no/ord-og-begreper/norsk-ved-fodsel/#link-534

"Hvis du er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, ble du automatisk norsk statsborger da du ble født. Dette gjelder uansett om du ble født i Norge eller i utlandet, og uansett om foreldrene dine var gift eller ikke. "

Anonymkode: a0d6a...6c2

Ok. Da skjedde det en endring den gangen og det er bare nødvendig å gjøre en formell "søknad" for å få papirene i orden slik at du kan dokumentere statsborgerskapet.

Anonymkode: fcffc...ede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
1 time siden, Anonym bruker skrev:

Man kan faktisk sammenlikne situasjonen med etterkrigstidens tyskerbarn. Nå, når vi har ting på avstand, er folk flest enige i at disse barna fikk en urettferdig og hard skjebne med tanke på at de tross alt var uskyldige i sin situasjon. Kanskje vi burde lære av historien denne gangen og ikke gi IS-barna samme skjebne?

Anonymkode: e1633...4d2

Nei, det kan faktisk ikke sammenlignes. Tyskerbarna var født av norsk mor som tilfeldigvis forelsket seg i en tysk soldat som ofte var soldat fordi de måtte, ikke fordi de delte ideologi. IS er en terrororganisasjon som foreldrene aktivt har vært med på. 

Tyskerbarna vokste opp i trygge Norge. Husker du bildet av det lille barnet i Syria som holdt et avkappet hode i hendene? Dette er ikke normale barn, men sterkt traumatiserte barn. Kommer de inn i landet vil folk snart skrike opp at de trenger foreldrene.

Blir barna tatt fra foreldrene og sendt til et trygt land trenger de temmelig intensiv behandling. Norge sliter allerede med behandling, tilrettelegging og integrering av traumatiserte flyktninger. 

Anonymkode: 92052...349

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
2 timer siden, Anonym bruker skrev:

Man kan faktisk sammenlikne situasjonen med etterkrigstidens tyskerbarn. Nå, når vi har ting på avstand, er folk flest enige i at disse barna fikk en urettferdig og hard skjebne med tanke på at de tross alt var uskyldige i sin situasjon. Kanskje vi burde lære av historien denne gangen og ikke gi IS-barna samme skjebne?

Anonymkode: e1633...4d2

Tyskerbarna vokste ikke opp med en lære som sa at terrorisme var veien til lykke. At alle som ikke trodde på Allah skulle drepes, at kvinner var eiendom og at hvis du utførte selvmordsaksjoner så ville Gud belønne deg stort. 

Stor forskjell! Hvor mange flere terroristangrep ønsker vi i Europa?

Anonymkode: 9d1cd...310

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Anonym bruker
26 minutter siden, Anonym bruker skrev:

Nei, det kan faktisk ikke sammenlignes. Tyskerbarna var født av norsk mor som tilfeldigvis forelsket seg i en tysk soldat som ofte var soldat fordi de måtte, ikke fordi de delte ideologi. IS er en terrororganisasjon som foreldrene aktivt har vært med på. 

Tyskerbarna vokste opp i trygge Norge. Husker du bildet av det lille barnet i Syria som holdt et avkappet hode i hendene? Dette er ikke normale barn, men sterkt traumatiserte barn. Kommer de inn i landet vil folk snart skrike opp at de trenger foreldrene.

Blir barna tatt fra foreldrene og sendt til et trygt land trenger de temmelig intensiv behandling. Norge sliter allerede med behandling, tilrettelegging og integrering av traumatiserte flyktninger. 

Anonymkode: 92052...349

Du vet ikke så voldsomt mye om hvordan det var å være såkalt tyskerbarn, du...

Disse barna ble ofte fratatt sine foreldre og overlatt til barnehjem hvor de ofte var utsatt for fysisk og psykisk mishandling. Etter krigen ble de utsatt for hån og stigmatisering og mange opplevde tildels grove overgrep - av ingen annen grunn enn at de hadde tysk far. De ble sett på som mindre verdifulle borgere av landet. Norske autoritetspersoner stemplet dem som evneveike og omtalte dem som rotter med defekte gener. De ble bedt om å sterilisere seg for å få helt normale rettigheter, som f.eks. å gifte seg. Lærere førte ofte an i mobbing av disse barna.

Du sier "dette er ikke normale barn" - jo, det er nettopp det de er, de er helt normale barn! Ja, de er traumatiserte, noen har opplevd ufattelige traumer som vi her hjemme er heldige å ikke vite omfanget av. Dessto større grunn er det til å sørge for å behandle disse barna på en human måte!

Tyskerbarna slet ofte hele livet, og fremdeles i dag - mer enn 70 år etter krigen var slutt! - opplever mange av disse barna skam og stigmatisering.

Hvordan tror du vi best kan hindre at IS-barna utvikler seg til terrorister? Ved å ta dem til Norge, gi dem en stabil oppvekst, gi dem den behandlingen og oppfølgingen og omsorgen de trenger? Eller ved å si at de er tredjerangs statsborgere som vi ikke vil vite noe av, fordi vi ser på disse små barna som en trussel mot vårt samfunn? Små barn, under skolealder - disse skal liksom være en trussel mot oss?

Vi har forpliktet oss til barnevernskonvensjonen, det er en internasjonal forpliktelse som sikrer barns rettigheter. Disse barna er norske statsborgere i stor nød.

Ang. dine to siste setninger. Disse barna er kanskje flyktninger fra krig, men de er norske statsborgere som flykter fra krig. Vi har et fordømt ansvar til å opptre menneskelig og følge de lovene, norske og internasjonale, som vi har forpliktet oss til!

Foreldrene skal straffes, ingen tvil om det. Men barna er like uskyldige i dette som dine og mine barn er.

Anonymkode: 16e7b...f65

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
19 minutter siden, Anonym bruker skrev:

Tyskerbarna vokste ikke opp med en lære som sa at terrorisme var veien til lykke. At alle som ikke trodde på Allah skulle drepes, at kvinner var eiendom og at hvis du utførte selvmordsaksjoner så ville Gud belønne deg stort. 

Stor forskjell! Hvor mange flere terroristangrep ønsker vi i Europa?

Anonymkode: 9d1cd...310

Det blir garantert langt flere hvis vi nå overlater disse norske statsborgerne, ubeskyttede barn, til seg selv i disse landene. De vil vokse opp, forstå at de egentlig iflg. lovverket hadde rettigheter i Norge som norske statsborere, men at landet så på dem som ikke verdige borgere og valgte å ikke gi hjelpe dem. Denne vissheten vil de vokse opp med på toppen av å være omringet av den ideologien de er født inn i - det vil mest trolig skape en enorm bitterhet og kanskje også et farlig sinne og hat. Når disse er voksne har de full rett til å komme til Norge, de er tross alt norske statsborgere... da er risikoen for at de også vil hevne seg større enn om vi velger å ta dem hjem nå, la dem vokse opp med gode verdier, omgitt av trygghet og omsorg og la dem få behandling for sine traumer.

 

Anonymkode: 16e7b...f65

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pashla
3 timer siden, Anonym bruker skrev:

Sikker?

Det er i tilfelle en regel jeg mener bør endres. Hvis det er slik med alld statsborgerskap kan vi jo ende opp med unger som har rettigheter i mange land.

Jeg synes ikke noen bør ha rett til mer enn et statsborgerskap, men det blir jo en annen diskusjon.

Anonymkode: fcffc...ede

Tidligere kunne man ikke som norsk ha to statsborgerskap. Det kommer jo an på hvilke regler de ulike land har bestemt seg for.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pashla
37 minutter siden, Anonym bruker skrev:

Tyskerbarna vokste ikke opp med en lære som sa at terrorisme var veien til lykke. At alle som ikke trodde på Allah skulle drepes, at kvinner var eiendom og at hvis du utførte selvmordsaksjoner så ville Gud belønne deg stort. 

Stor forskjell! Hvor mange flere terroristangrep ønsker vi i Europa?

Anonymkode: 9d1cd...310

Tyskerbarn og IS-barn her det til felles at de er (var) under 7 år. Ideologi arves ikke via gener, vøtt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
2 timer siden, Anonym bruker skrev:

 Jeg er dessverre kynisk og kald i denne sammenhengen, er venner med folk fra Syria som har kommet hit som flyktninger  og ser hva de har tapt i sin flukt. La barna til de som frivillig reiste ned  bli der sammen  med mor eller far.  Foreldrene valgte selv å reise dit og har ingen ting å hente her. Vi kan heller hjelpe flere familier som trenger det enn familier som angrer. 

Anonymkode: 9ee01...719

Kynisk og kald og aldri så lite dum. Tror du det blir mindre terrorisme av å la barn vokse opp der nede i elendighet med propaganda og mødre som forteller hvordan hjemlandet hennes sviktet?

Elendighet avler elendighet. Få dem hjem og still de som skal stilles for retten. Ungene er uskyldige.

Anonymkode: 119ea...3a6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
1 time siden, Anonym bruker skrev:

Nei, det kan faktisk ikke sammenlignes. Tyskerbarna var født av norsk mor som tilfeldigvis forelsket seg i en tysk soldat som ofte var soldat fordi de måtte, ikke fordi de delte ideologi. IS er en terrororganisasjon som foreldrene aktivt har vært med på. 

Tyskerbarna vokste opp i trygge Norge. Husker du bildet av det lille barnet i Syria som holdt et avkappet hode i hendene? Dette er ikke normale barn, men sterkt traumatiserte barn. Kommer de inn i landet vil folk snart skrike opp at de trenger foreldrene.

Blir barna tatt fra foreldrene og sendt til et trygt land trenger de temmelig intensiv behandling. Norge sliter allerede med behandling, tilrettelegging og integrering av traumatiserte flyktninger. 

Anonymkode: 92052...349

Ikke uskyldiggjør tyske soldater, altså! Man har alltid et valg. Å slutte seg til et hær og reise til et helt land for å okkupere det landet, ja det er et aktivt valg å ta. 

Ikke uskyldiggjør de kvinnene. Det kan hende de var forelsket men man blir jo alltid forelsket i makt. Ikke alle unge kvinner ble forelsket i tyske soldater! Det er faktisk mange flere som kjempet imot dem,eller den ideologien de stod for! Det høres ut som om norske menn ble bare motstandsmenn og kvinner var for tyskere. Feil! Barna er uskyldig part. 

Anonymkode: 571a1...059

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
1 time siden, Anonym bruker skrev:

Tyskerbarna vokste ikke opp med en lære som sa at terrorisme var veien til lykke. At alle som ikke trodde på Allah skulle drepes, at kvinner var eiendom og at hvis du utførte selvmordsaksjoner så ville Gud belønne deg stort. 

Stor forskjell! Hvor mange flere terroristangrep ønsker vi i Europa?

Anonymkode: 9d1cd...310

Tyskere vokste opp med å tro at de var en høyere rase enn alle andre! Tyskerbarna ble ikke lært det fordi krigen varte ikke så lenge. Tyskere kom 1941, krigen sluttet 1945 alle tyskerbarna var for unge til å løre noe som helst. De vokste opp i etterkrigstiden da det var en skam det mødrene deres gjorde. Jeg tror det ville vært en helt annen story om tyskere vant! Eller om krigen varte lengre. Jeg tror heller ikke mødrene ville gjort det samme om de visste at tyskere ville tape og alt de måtte gå gjennom etter krigen. 

Anonymkode: 571a1...059

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
27 minutter siden, Anonym bruker skrev:

Ikke uskyldiggjør tyske soldater, altså! Man har alltid et valg. Å slutte seg til et hær og reise til et helt land for å okkupere det landet, ja det er et aktivt valg å ta. 

Ikke uskyldiggjør de kvinnene. Det kan hende de var forelsket men man blir jo alltid forelsket i makt. Ikke alle unge kvinner ble forelsket i tyske soldater! Det er faktisk mange flere som kjempet imot dem,eller den ideologien de stod for! Det høres ut som om norske menn ble bare motstandsmenn og kvinner var for tyskere. Feil! Barna er uskyldig part. 

Anonymkode: 571a1...059

 

20 minutter siden, Anonym bruker skrev:

Tyskere vokste opp med å tro at de var en høyere rase enn alle andre! Tyskerbarna ble ikke lært det fordi krigen varte ikke så lenge. Tyskere kom 1941, krigen sluttet 1945 alle tyskerbarna var for unge til å løre noe som helst. De vokste opp i etterkrigstiden da det var en skam det mødrene deres gjorde. Jeg tror det ville vært en helt annen story om tyskere vant! Eller om krigen varte lengre. Jeg tror heller ikke mødrene ville gjort det samme om de visste at tyskere ville tape og alt de måtte gå gjennom etter krigen. 

Anonymkode: 571a1...059

Skal du først uttale deg om historien så bør du skaffe deg mer kunnskap om den. Norge ble okkupert i 1940, ikke 1941. Og nei, tyskere vokste IKKE opp med å tro de var en høyere rase enn alle andre! Hitler kom ikke til makten før i 1933, og ting var ikke så ekstreme der de første årene, det kom etterhvert.

Det var veldig mange som var mot Hitler, men det kunne man ikke vise offentlig, da ble man straffet eller henrettet. De unge mennene hadde ofte ikke noe valg, de måtte gå i krigen for Hitler, det var ofte det eller dø selv - eller at deres familier ble straffet for at de nektet. Selvfølgelig var det også de som var blendet av ideologien og frivillig gikk i krigen, slik er det alltid. Men det var ikke alle som var slik!

De kvinnene som forelsket seg i tyske soldater forelsket seg ofte også i menige soldater. Den hetsen de ofte ble møtt med blant sine egne gjorde at det du sier om makt også for de fleste falt bort.

De fleste kvinnene som ble sammen med tyske soldater ble det fordi de forelsket seg, de hadde ikke idealistisk tilhørighet til nazisten. De fleste var mot nazismen og alt Hitler stod for. De aller fleste IS-kvinnene tok et bevisst valg om å flytte fra eget land for å bli en del av en terrororganisasjon som de visste drev massemord, grusomme overgrep og utrensning. Det er stor forskjell på IS-kvinnene og de kvinnene som forelsket seg i tyske soldater under krigen.

IS-krigerne og IS-kvinnene bør straffes. Barna deres må beskyttes.

 

Anonymkode: 16e7b...f65

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Jeg synes de bør hentes til Norge og adopteres bort. Både mødre og fedre bør straffes hardt med fengsel og hjelp til å Evt få komme ut i samfunnet igjen. 

Anonymkode: da61d...db5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
2 timer siden, Pashla skrev:

Tyskerbarn og IS-barn her det til felles at de er (var) under 7 år. Ideologi arves ikke via gener, vøtt.

For alltid under 7 år? Vittig du. De blir eldre, vøtt. 

(Og både ideologi og traumer kan sette seg dypt på 7 år)

Anonymkode: 9d1cd...310

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
6 minutter siden, Anonym bruker skrev:

For alltid under 7 år? Vittig du. De blir eldre, vøtt. 

(Og både ideologi og traumer kan sette seg dypt på 7 år)

Anonymkode: 9d1cd...310

Dessto viktigere å få dem hjem og ut av elendigheten og den negative påvirkningen så fort som overhodet mulig!

Anonymkode: 16e7b...f65

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
51 minutter siden, Anonym bruker skrev:

 

Skal du først uttale deg om historien så bør du skaffe deg mer kunnskap om den. Norge ble okkupert i 1940, ikke 1941. Og nei, tyskere vokste IKKE opp med å tro de var en høyere rase enn alle andre! Hitler kom ikke til makten før i 1933, og ting var ikke så ekstreme der de første årene, det kom etterhvert.

Det var veldig mange som var mot Hitler, men det kunne man ikke vise offentlig, da ble man straffet eller henrettet. De unge mennene hadde ofte ikke noe valg, de måtte gå i krigen for Hitler, det var ofte det eller dø selv - eller at deres familier ble straffet for at de nektet. Selvfølgelig var det også de som var blendet av ideologien og frivillig gikk i krigen, slik er det alltid. Men det var ikke alle som var slik!

De kvinnene som forelsket seg i tyske soldater forelsket seg ofte også i menige soldater. Den hetsen de ofte ble møtt med blant sine egne gjorde at det du sier om makt også for de fleste falt bort.

De fleste kvinnene som ble sammen med tyske soldater ble det fordi de forelsket seg, de hadde ikke idealistisk tilhørighet til nazisten. De fleste var mot nazismen og alt Hitler stod for. De aller fleste IS-kvinnene tok et bevisst valg om å flytte fra eget land for å bli en del av en terrororganisasjon som de visste drev massemord, grusomme overgrep og utrensning. Det er stor forskjell på IS-kvinnene og de kvinnene som forelsket seg i tyske soldater under krigen.

IS-krigerne og IS-kvinnene bør straffes. Barna deres må beskyttes.

 

Anonymkode: 16e7b...f65

Da sier du noe helt annet enn de fleste bøker skriver, og mange som levde i den perioden for frigjøringssoldater i Tyskland ble totalt overrumplet hvor mye de fleste vanlige tyskere ble for Hitler. De organiserte jo besøk til konsentrasjonsleirer bare for å vise h a hitlers politikk førte til! Det tar en helt maskineri for å utrydde 7 millioner jøder! Det går ikke av seg selv. I tillegg kommer alle land de okkuperte. Det ville ikke gått om Hitler hadde tafatte, skremte, stakkarslige soldater! 

Man gjør et valg i livet, spesielt i krigen, hvor man tilhører. Det er mangemange kvinner som tilhørte motstandskampen. Selvsagt var hitlers tyskland et terrorland, bare den var mye større og bedre organisert enn IS som klarte  å organisere bare et lite teritorium i Syria, med noe få terror angrep andre steder. Hitlers tyskland var et helt statlig maskineri av andre dimensjoner od tyskere drepte mange millioner mennesker. ISteritorium er latterlig i forhold til destruksjoner tyskland har fått til. 

Anonymkode: 571a1...059

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...