Jump to content

Sønnen har krav på 100% spesped. Finnes ikke ressurser. Hva gjør vi?


Anonym bruker

Recommended Posts

Anonym bruker

Sønnen i 4 klasse har ADHD, autisme og lærevansker. Han fikk diagnosen i slutten på 1.klasse. han fikk da innvilga spes ped 100 %. Han har hatt to-tre mnd maks med spesped før denne person ble sykemeldt. Han kan ikke lese, ikke skrive navnet sitt eller egentlige ikke skrive noe som helst. Lite faglig fremgang. Nå lager rektor opplegg/ark som assistent gjennomfører. 

Mannen har snakka med fylkesmannen, men det var ein omstendelig veg å gå dersom vi ville klage. Hva og hvordan går vi frem? 🤔 

Anonymkode: 7458a...b98

Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Anonym bruker

Hvem innvilget spes ped? Ppt? I såfall kontakt de

Anonymkode: ac634...9a7

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Er det 100% spes.ped eller 100% voksendekning? 
 

De må også huske at det som PPT innvilger, er ikke nødvendigvis krav, men anbefalninger som skolen kan følge. 

Anonymkode: 9e89e...8b0

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Anonym bruker skrev (1 minutt siden):

Hvem innvilget spes ped? Ppt? I såfall kontakt de

Anonymkode: ac634...9a7

Var vel BUP.

Anonymkode: 7458a...b98

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Anonym bruker skrev (1 minutt siden):

Er det 100% spes.ped eller 100% voksendekning? 
 

De må også huske at det som PPT innvilger, er ikke nødvendigvis krav, men anbefalninger som skolen kan følge. 

Anonymkode: 9e89e...8b0

100% spes. ped.

Anonymkode: 7458a...b98

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Hvordan er innvilgningen formulert i dokumentet?

Anonymkode: 9e89e...8b0

Link to post
Share on other sites

Annonse

Iiiiik

100% spes ped, altså 760 årstimer? Eller enda mer når barnet er såpass stort? Det var veldig mye. Hvis han da får ingenting, og fortsatt ikke kan lese og skrive, må dere jo klage. Rart at fylkesmannen sier det er omstendelig. Klage til rektor/skolesjef først, deretter til fylkesmannen. Ville vurdert media også faktisk, for dette er et altfor dårlig opplæringstilbud. 

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Anonym bruker skrev (Akkurat nå):

Hvordan er innvilgningen formulert i dokumentet?

Anonymkode: 9e89e...8b0

Skal se om jeg finner det i morgon kveld. Har akkurat lagt meg.

Anonymkode: 7458a...b98

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Anonym bruker skrev (2 minutter siden):

Var vel BUP.

Anonymkode: 7458a...b98

Bup anbefaler vel bare. De kan ikke innvilge. Er vel ppt som gjør det. Bup har vel ingen bestemmelsesrett over skolen.

Anonymkode: ac634...9a7

Link to post
Share on other sites
Iiiiik
Anonym bruker skrev (2 minutter siden):

Var vel BUP.

Anonymkode: 7458a...b98

BUP kan ikke anbefale spesialundervisning i det hele tatt, det er det PPT som gjør. At en behandler i BUP sier tett oppfølging eller 1-1 hele skoledagen er noe annet enn en sakkyndig vurdering fra PPT. 

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Iiiiik skrev (Akkurat nå):

BUP kan ikke anbefale spesialundervisning i det hele tatt, det er det PPT som gjør. At en behandler i BUP sier tett oppfølging eller 1-1 hele skoledagen er noe annet enn en sakkyndig vurdering fra PPT. 

PPT er og inne i bilde og habiliteringstjenesten har vært med. Nå er statped vest med for veiledning digitalt. Vi var ihvertfall hos BUP for samtaler og undersøkelse av gutten og det var de som gav ham diagnosene. Mener at det var de som sa at han trengte full dekning med spes.ped. skal se hva som står i papirene i morgon.

Anonymkode: 7458a...b98

Link to post
Share on other sites
Leverpostei

Ppt kan anbefale, og rektor fatter vedtak om spes.ped. basert på anbefalingene. Det følger ingen ressurser med en anbefaling fra ppt, men skolen må jo fordele de ressursene som er på en rettferdig og fornuftig måte. Vanligvis fattes et slikt vedtak årlig. Full dekning med pedagog har jeg aldri sett. Det du må sjekke er altså enkeltvedtaket du skal ha fått fra rektor. 
 

Jeg ville startet med å be om kopi av vedtaket, hvis du ikke har fått det. Hvis det ikke er gjort vedtak må du be om det umiddelbart, da har skolen forsømt seg. Til grunn for vedtaket ligger en sakkyndig vurdering fra ppt, som du også skal ha fått kopi av. Der står det beskrevet guttens utfordringer og styrker, overordnede mål for opplæringen og hvordan de skal nås. I tillegg til vedtak og sakkyndig skal du ha fått en IOP, en individuell opplæringsplan, som skal skrives og evalueres årlig. Det står det, helt konkret, hvordan skolen skal jobbe for at gutten skal nå målene sine. Vanligvis skriver kontaktlærer den planen, men det kan også være andre ved skolen som har ansvar for det. 
 

Disse dokumentene SKAL dere ha innsyn i, og hvis de ikke finnes er det helt på sin plass med en klage til fylkesmannen. 

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Iiiiik skrev (20 minutter siden):

BUP kan ikke anbefale spesialundervisning i det hele tatt, det er det PPT som gjør. At en behandler i BUP sier tett oppfølging eller 1-1 hele skoledagen er noe annet enn en sakkyndig vurdering fra PPT. 

Jo bup kan anbefale det

Anonymkode: f0f79...2f5

Link to post
Share on other sites

Annonse

Anonym bruker

Jeg hadde klaget og klager Til jeg ble hørt, dette er jo altfor dårlig 

Anonymkode: f0f79...2f5

Link to post
Share on other sites
Iiiiik
Anonym bruker skrev (15 minutter siden):

Jo bup kan anbefale det

Anonymkode: f0f79...2f5

Ja, klart du har rett. BUP kan anbefale, men det er ikke en del av deres ansvarsområde, og det er heller ikke de som skriver den sakkyndige vurderingen. Ofte vil PPT ta hensyn til BUPs faglige vurdering, men forvaltningsmessig er det PPT som gir skoleeier råd om hva som skal til for at barnets opplæringstilbud er likeverdig med andre barn i kommunen. 

Link to post
Share on other sites
Iiiiik
Anonym bruker skrev (Akkurat nå):

Bytt skole ! Finn en privat 

Anonymkode: b00e6...95f

Barnet er autistisk, har ADHD og lærevansker (antar de er generelle). Skulle gjerne sett den privatskolen som tar imot et barn med så sammensatte vansker med åpne armer. Kanskje burde han hatt skoleplass i en spesialskole, men har altså ikke tro på privatskole for ham. 

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Vi har hatt lignende utfordringer. Vi fikl byttet til spesialskole hvor de hadde god kompetanse. Vi har nå assistent til enhver tid + lærer/spes ped. Fast taxi til og fra skolen slik at alt går på skinner. Skolen er det beste valget vi har gjort for barnet!

Anonymkode: 24b6c...14d

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Vår sønn er autist med språkvansker. Han har 100% dekning. Her innebærer det 80% assistent, 5 timer spesped og 2 timer logoped. Kommunen her innvilger uansett ikke mer enn Max 7 timer spesped.

vedtaket gir for ett år av gangen. 

Anonymkode: c9d1b...653

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Leverpostei skrev (46 minutter siden):

Ppt kan anbefale, og rektor fatter vedtak om spes.ped. basert på anbefalingene. Det følger ingen ressurser med en anbefaling fra ppt, men skolen må jo fordele de ressursene som er på en rettferdig og fornuftig måte. Vanligvis fattes et slikt vedtak årlig. Full dekning med pedagog har jeg aldri sett. Det du må sjekke er altså enkeltvedtaket du skal ha fått fra rektor. 
 

Jeg ville startet med å be om kopi av vedtaket, hvis du ikke har fått det. Hvis det ikke er gjort vedtak må du be om det umiddelbart, da har skolen forsømt seg. Til grunn for vedtaket ligger en sakkyndig vurdering fra ppt, som du også skal ha fått kopi av. Der står det beskrevet guttens utfordringer og styrker, overordnede mål for opplæringen og hvordan de skal nås. I tillegg til vedtak og sakkyndig skal du ha fått en IOP, en individuell opplæringsplan, som skal skrives og evalueres årlig. Det står det, helt konkret, hvordan skolen skal jobbe for at gutten skal nå målene sine. Vanligvis skriver kontaktlærer den planen, men det kan også være andre ved skolen som har ansvar for det. 
 

Disse dokumentene SKAL dere ha innsyn i, og hvis de ikke finnes er det helt på sin plass med en klage til fylkesmannen. 

Dette var et veldig godt og korrekt svar. Hvis alt av papirer er i orden, men skolen ikke følger opp, så kan dette klages om til fylkesmannen. Det MÅ dere altså gjøre og stå på for at barnet får den oppfølgingen han har en lovfestet individuell rettighet til! 

Dessuten kan jeg 100% garantere at i den sakkyndige vurderingen så skriver PPT at det er spesialpedagog som er ansvarlig for spesialundervisningen, men at den kan gjennomføres av assistent under veiledning fra spesialpedagog. Det høres rart ut at rektor (hvor er læreren?!) lager eget opplegg som assistent tar seg av med mindre rektor også fungerer som spesialpedagog på skolen. 

Ellers må jeg si at her er det ikke bare spesialundervisningen som har sviktet. Hvis barnet ikke kan skrive eller lese noe som helst når han går i fjerde klasse så har skolesystemet allerede sviktet han.  Sjekk opplæringsloven § 1-4. Dette skal skolen ta tak i umiddelbart. 

Jeg har selv et barn med bl.a ADHD og dysleksi. Han går nå i sjette klasse, og skolen har virkelig gjort alt de kunne for å legge til rette for mitt barn. Han har ikke hatt vedtak om spesialundervisning siden tredje klasse. All tilrettelegging skjer innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. 

Sjekk dokumentene du har, skaff dem hvis du mangler noe (dette har foreldre rett på), og kall deretter inn til et møte med lærer, spesialpedagog (rektor hvis det er relevant), og alle andre relevante parter. Dette må du ta tak i! Hvordan tilpasses undervisningen for barnet ditt pr. dags dato? Hva står i barnets IOP og blir dette fulgt opp? Dette skal dere har en vurdering av ved avslutningen av hvert skoleår. Hvordan planlegger læreren at barnet ditt skal lære seg å lese og skrive? Du må bare tøffe deg opp og kreve handling!

Anonymkode: ec2b4...a51

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Anonym bruker skrev (1 time siden):

Hvis barnet ikke kan skrive eller lese noe som helst når han går i fjerde klasse så har skolesystemet allerede sviktet han.

Barnet har autisme og lærevansker. Det finnes mange grader av autisme og ikke alle lærer å lese eller skrive. Man kan ikke skylde på skolen i alle tilfeller.

Hi, har dere tenkt på å flytte barnet deres over til en skole som har forsterket avdeling eller spesialskole? Nå vet jeg ikke hvordan han fungerer ellers, men når han henger så langt etter og ikke kan følge ordinær undervisning i klassen så kanskje det kunne vært bedre for han?

Tviler litt på at han er innvilget 100% spes.ped, det har jeg aldri hørt noen få. Ville sjekket opp i hva som står i vedtaket.

Anonymkode: 8be68...5c1

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Anonym bruker skrev (5 timer siden):

Barnet har autisme og lærevansker. Det finnes mange grader av autisme og ikke alle lærer å lese eller skrive. Man kan ikke skylde på skolen i alle tilfeller.

Hi, har dere tenkt på å flytte barnet deres over til en skole som har forsterket avdeling eller spesialskole? Nå vet jeg ikke hvordan han fungerer ellers, men når han henger så langt etter og ikke kan følge ordinær undervisning i klassen så kanskje det kunne vært bedre for han?

Tviler litt på at han er innvilget 100% spes.ped, det har jeg aldri hørt noen få. Ville sjekket opp i hva som står i vedtaket.

Anonymkode: 8be68...5c1

Barnet er diagnostisert i slutten av 1.klasse. Dersom det var snakk om meget lavtfungerende autisme, så regner jeg med det ville blitt oppdaget da barnet var mye yngre. At han går på en vanlig skole og ikke har et spesialtilbud forteller meg at det ikke er snakk om en elev med vesentlig funksjonsnedsettelse, men han kan selvfølgelig ha behov for tilrettelegging og tilpasset opplegg. Men diagnosen autisme betyr ikke automatisk et barn som ikke kan fungere på skolen. Det er ekstremt viktig for barnet sin del at man ikke legger lista lavt med en gang man hører hører om diagnosene. Han er ikke kognitivt på en lavere nivå enn resten av klassen, så dermed kan han i utgangspunktet selvfølgelig lære å lese og skrive selv om han har lærevansker.  Man må bare finne ut hva eleven har behov for og på hvilken måte han kan lære dette.

Anonymkode: ec2b4...a51

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Tviler på 100% oppdekning av spes.ped. Men se på årstimene, det som er normalt er 5-7 timer spes. ped og resten dekkes av fagarbeider/assistent som får veiledning og opplegg av pedagog.

Aldri hørt om 100% spes.ped på en elev!

Anonymkode: 6c6a6...cc0

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Du må se hva som står i sakkyndige vurdering fra PPT. Den gjelder. Skole skal så fatte vedtak. Om skole ikke vedtar etter ppt sin anbefaling må de argumentere for hvordan de skal ivareta barnet på annen måte. Dere kan alltid klage på enkeltvedtak. Når det er sagt så   synes jeg mange foreldre er altfor tålmodige med skoler som ikke "har ressurser" til å følge opp barna. Det er kommunen som eier skolene og kommunen har et ansvar for at barna ivaretas godt nok. Så om de ikke følger opp kan du klage til rektor og videre til skolesjef/kommunalsjef for oppvekst/utdanning. Mange saker løses da. Om kommunen da ikke følger opp så meld til fylkesmannen. Det er skolen som "får mest styr" da med å dokumentere at de har fulgt opp barnet i henhold til sakkyndig vurdering. 

Anonymkode: 8632e...1fb

Link to post
Share on other sites
TinaK 1990
Anonym bruker skrev (8 minutter siden):

Du må se hva som står i sakkyndige vurdering fra PPT. Den gjelder. Skole skal så fatte vedtak. Om skole ikke vedtar etter ppt sin anbefaling må de argumentere for hvordan de skal ivareta barnet på annen måte. Dere kan alltid klage på enkeltvedtak. Når det er sagt så   synes jeg mange foreldre er altfor tålmodige med skoler som ikke "har ressurser" til å følge opp barna. Det er kommunen som eier skolene og kommunen har et ansvar for at barna ivaretas godt nok. Så om de ikke følger opp kan du klage til rektor og videre til skolesjef/kommunalsjef for oppvekst/utdanning. Mange saker løses da. Om kommunen da ikke følger opp så meld til fylkesmannen. Det er skolen som "får mest styr" da med å dokumentere at de har fulgt opp barnet i henhold til sakkyndig vurdering. 

Anonymkode: 8632e...1fb

Fleste rektorer er «livredd» bare du nevner Fylkrsmannen😅. Blir fort fart i sakene da!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...