Jump to content

Sønnen har krav på 100% spesped. Finnes ikke ressurser. Hva gjør vi?


Anonym bruker

Recommended Posts

MammantilNurket

Når man har et barn med særskilte behov kan det være lurt å lese seg opp på rettigheter og regler. Det er også lurt å lese sakkyndig vurdering nøye, samt IOP. Du skal også ha fått et vedtaksbrev. Dersom det er noe du lurer på er det lurt å ta kontakt med skolen. Mulig jeg misforstår, men dersom sakkyndig vurdering er fra 1.klasse og han nå går på 4.trinn er det på høy tid med rehenvisning.
Lykke til 😊

Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Anonym bruker
MammantilNurket skrev (12 minutter siden):

Når man har et barn med særskilte behov kan det være lurt å lese seg opp på rettigheter og regler. Det er også lurt å lese sakkyndig vurdering nøye, samt IOP. Du skal også ha fått et vedtaksbrev. Dersom det er noe du lurer på er det lurt å ta kontakt med skolen. Mulig jeg misforstår, men dersom sakkyndig vurdering er fra 1.klasse og han nå går på 4.trinn er det på høy tid med rehenvisning.
Lykke til 😊

Har fått nye vedtak for hvert skoleår. Trengs en annen sakkyndig vurdering? Fra BUP igjen? Han kan ikke mye mer skolerelatert pensum nå enn da han gikk i 1. Klasse. 

Anonymkode: 7458a...b98

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Han har og logoped hjelp. Har ekspressiv språkforstyrrelser (uttalevansker) og lærevansker.  HI

Anonymkode: 7458a...b98

Link to post
Share on other sites
Leverpostei
Anonym bruker skrev (8 timer siden):

Har fått nye vedtak for hvert skoleår. Trengs en annen sakkyndig vurdering? Fra BUP igjen? Han kan ikke mye mer skolerelatert pensum nå enn da han gikk i 1. Klasse. 

Anonymkode: 7458a...b98

Sakkyndig fra ppt varer vanligvis maks tre år før det skal skrives ny. Det bør skolen og ppt ha kontroll på. 

Link to post
Share on other sites
MammantilNurket
Anonym bruker skrev (8 timer siden):

Har fått nye vedtak for hvert skoleår. Trengs en annen sakkyndig vurdering? Fra BUP igjen? Han kan ikke mye mer skolerelatert pensum nå enn da han gikk i 1. Klasse. 

Anonymkode: 7458a...b98

Det er riktig at skolen sender ut vedtaksbrev om spesialundervisning hver høst. 
I sakkyndig vurdering presenterer PPT sine anbefalinger. Skolen fatter vedtak og lager IOP på bakgrunn av denne. 
Skolen henviser i første omgang til PPT. Saksgangen kan nok variere litt fra skole til skole, og kommune til kommune. I første omgang drøftes eleven grundig internt. Deretter kartlegges eleven, kontaktlærer  skriver en pedagogisk rapport også sendes det inn til PPT. Så kartlegger og tester PPT ytterligere, og skriver en sakkyndig vurdering. 
Mye endrer seg fra 1. til 4.trinn,  og det er sikkert lurt å sjekke dato for sakkyndig vurdering. Dato skal også stå øverst på IOP. Barn endrer seg og behovene endrer seg. Dersom sakkyndig vurdering er over 3 år gammel, bør han absolutt rehenvises.
Snakk med fastlegen om henvisning til BUP, og les alle dokumenter grundig. Er det noe du lurer på må du spørre skolen.

Link to post
Share on other sites
Ledda
Anonym bruker skrev (På 13.1.2021 den 22.53):

Jo bup kan anbefale det

Anonymkode: f0f79...2f5

Bup kan gjerne uttale seg i vilden sky om dette, men det er ppt som er kommunens sakkyndige instans og derav en del av saksgangen mht å vurdere behov for spesialundervisning.

Link to post
Share on other sites

Annonse

Anonym bruker
Anonym bruker skrev (9 timer siden):

Har fått nye vedtak for hvert skoleår. Trengs en annen sakkyndig vurdering? Fra BUP igjen? Han kan ikke mye mer skolerelatert pensum nå enn da han gikk i 1. Klasse. 

Anonymkode: 7458a...b98

Sakkyndig vurdering av behov i skole fra PPT (ikke bup) bør gjøres minimum hvert tredje år ja. 

Du skal ha fått vedtak fra skoleeier (ofte delegert til rektor) for hvert skoleår. 

Barnet skal ha en IOP (individuell opplæringsplan) for hvert skoleår. Denne skal du ha anledning til å uttale deg om og den skal evalueres på slutten av skoleåret. 

Anonymkode: 8632e...1fb

Link to post
Share on other sites
Ledda

Hi, du må lese hva som står i sakkyndig vurdering utarbeidet av ppt. Deretter må du lese enkeltvedtaket skolen har fattet. Dersom du ikke får det som er fattet i enkeltvedtaket kan du klage til fylkesmannen. Ofte er enkeltvedtak basert på ppts uttalelser, men ikke alltid.  Dessverre er det i disse dager ikke alle elever som får effektiviser sine vedtak pga korona. Dette er svært bekymringsfullt. For å vurdere om barnet ditt utvikler seg tilstrekkelig i forhold til egne målsetninger bør du følge med på om det når målene i iop. Manglende måloppnåelse i individuelle mål gir god grunn til å klage på iverksatte tiltak med assistent. 

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker

Ok. Han har iop og me hadde sammerbeidsmøter jevnlig, men me orka ikkje meir møter for det ble sagt slik og slik og der ble ikke fulgt opp. (mye fravær på jobb og mannen i viktig stilling). Ingen fremgang på noe som helst. Han har og koordinator som egentlig skal holde trådene samla...HI

Anonymkode: 7458a...b98

Link to post
Share on other sites
Iiiiik
Anonym bruker skrev (2 timer siden):

Ok. Han har iop og me hadde sammerbeidsmøter jevnlig, men me orka ikkje meir møter for det ble sagt slik og slik og der ble ikke fulgt opp. (mye fravær på jobb og mannen i viktig stilling). Ingen fremgang på noe som helst. Han har og koordinator som egentlig skal holde trådene samla...HI

Anonymkode: 7458a...b98

Da har dere dessverre overlatt for mye til en skole som åpenbart ikke klarer å ivareta gutten godt nok. At mannen din er i en viktig stilling er et veldig dårlig argument for å droppe samarbeidsmøter. Er ikke guttens skoletilbud også viktig? Koordinator er vel og bra, men gutten deres trenger at dere står opp for ham og ivaretar hans behov. Du har fått mange gode tips i denne tråden - i tillegg vil jeg anbefale at du kontakter koordinator og ber om et møte. Der kan dere sikkert få drahjelp til å sikre at han får det skoletilbudet han har behov for og krav på. 

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Anonym bruker skrev (2 timer siden):

Ok. Han har iop og me hadde sammerbeidsmøter jevnlig, men me orka ikkje meir møter for det ble sagt slik og slik og der ble ikke fulgt opp. (mye fravær på jobb og mannen i viktig stilling). Ingen fremgang på noe som helst. Han har og koordinator som egentlig skal holde trådene samla...HI

Anonymkode: 7458a...b98

Det er jo ikke et alternativ å ikke orke samarbeidsmøter... Det som ikke blir fulgt opp etter ett møte, må tas opp og klages på i neste. En koordinator skal holde trådene samlet, ja, men dere må også være pådrivere og advokater for eget barn. Hvis mannen ikke kan stille på alle møter grunnet jobb, må dere finne en fordeling av oppmøte som funker for dere. Dere kan gå alene på møter. 

Anonymkode: 0f520...916

Link to post
Share on other sites
Anonym bruker
Iiiiik skrev (4 timer siden):

Da har dere dessverre overlatt for mye til en skole som åpenbart ikke klarer å ivareta gutten godt nok. At mannen din er i en viktig stilling er et veldig dårlig argument for å droppe samarbeidsmøter. Er ikke guttens skoletilbud også viktig? Koordinator er vel og bra, men gutten deres trenger at dere står opp for ham og ivaretar hans behov. Du har fått mange gode tips i denne tråden - i tillegg vil jeg anbefale at du kontakter koordinator og ber om et møte. Der kan dere sikkert få drahjelp til å sikre at han får det skoletilbudet han har behov for og krav på. 

Det hun sa. Dere er jo ansvarlig for barnet. Om han ikke får det han trenger så må det dokumenteres så kan dere klage. Men om dere har sluppet alt over tid så har dere jo en stor rolle i dette selv også. 

Anonymkode: 8632e...1fb

Link to post
Share on other sites

Annonse

Anonym bruker
Anonym bruker skrev (21 timer siden):

Fant vedtaket fra PPT som gjaldt skoleåret 2020/2021 på 342 årstider spes ped og 342 med assistent. Så hadde rett i at det ikke var 100 %, men han har hatt svært få timer med spes ped før han ble sykemeldt og det var nå i 4.klasse. de første år var det ingenting med spes ped pga at det ikke var folk å ta av. Liten kommune på landet. Fant ikke vedtaket som rektor har skrevet, men kan be om kopi av det og brevet fra PPT har med. De første år stod det faktisk at han hadde rett på 600 timer med spes. Ped, og hadde ingenting. HI

Anonymkode: 7458a...b98

Ppt fatter ikke vedtak! Hvis du har et brev fra PPt fra 2020 så har de kanskje gjort en ny sakkyndig vurdering?

Anonymkode: c9d1b...653

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...